استفاده از کابل های ضد حریق تضمین کننده عملکرد صحیح و بدون وقفه سیستم ها در زمان وقوع حریق می باشند. از مزایای دیگر این نوع کابل می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
• عدم استفاده از مواد خطرناک در روکش کابل و عدم تصاعد گازهای سمی (از قبیل هالوژن ها) در برخورد با حریق
• حداقل تولید دود در برخورد با حرارت
• مقاومت در برابر شعله
• مقاومت مکانیکی بالا در برابر حریق
• عدم گسترش حریق در طول کابل
کابل های ضد حریق در انواع سایزها و با انواع پوشش های مناسب برای محافظت مکانیکی موجود می باشند.