1. تهیه و اجرای سیستم های آتشنشانی محوطه و ساختمان های برق تهران در مجموعه شهدا (فاز اول : اعلام حریق)
 2. نوسازی کابل کشی مخابراتی شرکت برق منطقه ای تهران در مجموعه شهدا
 3. طراحی ، تامین تحهیزات و نصب و تست و راه اندازی سیستم اطفا حریق گازی (FM200) ساختمان دیسپاچینگ و مدیریت بحران شرکت برق منطقه ای زنجان
 4. تهیه ، اصلاح و راه اندازی سیستم اعلام حریق ساختمان های اداری و اطفا حریق خودکار (FM200) اتاق سرور
 5. تامین ، نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق متعارف ساختمان اداره گاز شهرستان بروجرد و کوهدشت
 6. سرویس و نگهداری سامانه های اعلام حریق در ایستگاه های برق فوق توزیع و  انتقال استان های مرکزی ، لرستان ، همدان ، انبار انجیرک و حوزه ستادی شرکت برق منطقه ای باختر
 7. تهیه نقشه جا نمایی ، تهیه ، نصب و راه اندازی سیستم اعلان حریق در محل پست 230 کیلو ولت ساده
 8. اجرای کامل و تامین ملزومات مصرفی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان های توسعه شرکت تولیدی رعد
 9. خرید ، حمل و نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفا حریق اتوماتیک اتاق های سرور ساختمان آموزشی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
 10. اجرای خدمات سیستم اطفای حریق مرکز شهید بابایی تهران
 11. اجرای خدمات سیستم اعلام و اطفای حریق مرکز مخابراتی اصفهان
 12. نصب ، تست و راه اندازی سیستم جامع اعلام حریق هتل خلیج فارس بندرعباس