ساده ترین سیستم های اعلان حریق که برای کشف و اعلام حریق در کاربری های کوچک مانند ساختمانهای مسکونی و اداری کوچک مورد استفاده قرار می گیرد.

در این نوع سیستم، انواع تجهیزات از قبیل دتکتورهای دود، حرارت، ترکیبی دود و حرارت، شاسی و آژیر و فلاشر به کنترل پانل مرکزی متصل می گردند. به هر ناحیه تحت پوشش دراین سیستم ها زون اطلاق می شود که هر زون بسته به برند سازنده، حداکثر تا 24 تجهیز را پوشش می دهد که محل حریق با دقت زون مشخص می گردد.

کنترل پانلهای مورد استفاده در این سیستم صرفا دارای چراغهای وضعیت هر زون، خروجیهای استاندارد آژیر و فلاشر می باشند.

این سیستمها بدلیل سادگی عملکرد یکی از قابل اطمینان ترین سیستم های اعلان حریق می باشند. به دلیل همین قابلیت اطمینان عملکردی بالا، از این نوع سیستمها معمولا در فضاهایی که سیستم اتوماتیک اطفای حریق در آنها نصب می شود بهره می برند