سیستم هوشمند یا آدرس پذیر اعلان حریق، نوع پیشرفته ایست که قابلیت تشخیص نقطه ای حریق در فضاهای بزرگ را داراست. انواع مختلف تجهیزات از قبیل دتکتورهای دود، حرارت، ترکیبی دود و حرارت، شعله، گاز، انواع شاسی ها، انواع آژیر و فلاشر در این سیستم قابل نصب می باشند.
تجهیزات تشخیص و اعلام حریق در این سیستم بر روی مدارات حلقه (لوپ) نصب می شوند که هر تجهیز دارای یک آدرس منحصر بفرد مختص به خود می باشد و به این روش امکان تشخیص وقوع حریق با بیشترین دقت موجود می باشد.
کنترل پانلهای سیستم هوشمند تجهیزات نصب شده بر روی هر مدار حلقه (لوپ) را بطور مستمر رصد می نمایند تا از آخرین وضعیت تجهیز اطلاع کسب کنند و در صورت نیاز بر اساس سناریوی از قبل پیش بینی شده در برنامه ریزی نرم افزاری، نسبت به هر شرایطی واکنش مناسب را نشان دهند.
در این نوع سیستم قابلیت دریافت و ارسال اطلاعات و فرامین از سایر سیستمها از جمله سیستم های اطفای حریق، آسانسور، تهویه و کنترل هوشمند ساختمان از طریق ماژول های وروردی و خروجی با آدرس منحصر بفرد فراهم می باشد.
کنترل پانل های سیستم آدرس پذیر دارای صفحه نمایش با قابلیت نمایش آخرین اتفاقات و نمایش نام محل وقوع حریق می باشند و قابلیت شبکه شدن با سایر پنل های آدرس پذیر هم دارند.
کاربرد این نوع سیستم ها معمولا در فضاهای بزرگ تجاری، مسکونی و صنعتی می باشد